Velkommen til Roskilde Familiecenter

Roskilde Familiecenter yder råd og vejledning til børn, unge og deres familier, samt plejefamilier til at mestre deres familieliv bedst muligt, således at vi understøtter særligt sårbare børn og unges trivsel og udvikling.

Åben Anonym Rådgivning

Du er altid velkommen til at henvende dig i vores Åben Anonym Rådgivning torsdage mellem kl. 14.00-18.00 i Læderstræde nr. 6, 4000 Roskilde eller pr. telefon 46 32 11 32.

Læs mere