Åben Anonym Rådgivning

Familier med børn og unge op til 18 år i Roskilde Kommune kan gratis henvende sig i den åbne anonyme rådgivning. Her kan du få rådgivning af familiebehandlere m.m., som alle har indsigt i børn og unges udvikling og kender til de problemer, der kan opstå i en familie.


Rådgivningen har åbent for personlig henvendelse på Læderstræde 6 eller pr. telefon 46 32 11 32, torsdage fra kl. 14.00 til kl. 18.00


Rådgivningen har lukket på helligdage, 1. maj, grundlovsdag samt mellem jul og nytår.


Som familie kan I få hjælp, hvis I

  • Er bekymret for børnenes liv og udvikling
  • Har svært ved at takle konflikter med børnene
  • Oplever uenighed i børneopdragelsen
  • Har problemer i parforholdet, der påvirker børnene
  • Oplever at børnene har det svært ved skilsmisse
  • Oplever at børnene har problemer med kammerater eller andre
  • Oplevet at at børnene har problemer i skolen/institutionen
  • Eller andre problemstillinger I som familie kan have.

Hvis der er brug for yderligere støtte, hjælper vi med videre henvisning.

 

Anonymitet

Det er muligt at få professionel rådgivning uden at blive registreret eller opgive navn og cpr.nr.