Velkommen til Familiecenter Gormsvej

Familiecenter Gormsvej henvender sig til familier i Roskilde Kommune, der har behov for støtte.

Familiecenter Gormsvej

Familiecenter Gormsvej retter sig særligt mod de familier i Roskilde Kommune, hvor der er bekymring for et eller flere af børnene. Det kan være børnene eller de unge selv, der beder om hjælp, ligesom det kan være de voksne omkring dem, der bekymrer sig om deres børn og unges trivsel.

Vores vigtigste formål er at møde både børn, unge og familier med en oprigtig interesse for, hvad de ønsker skal blive anderledes og bedre i deres liv. Når det er afdækket, har vi forskellige måder at samarbejde om de ønskede udviklings- og forandringsprocesser.

Tilbud hos Familiecenter Gormsvej

Tilbud hos Familiecenter Gormsvej

I Familiecenter Gormsvej kommer børn og unge i alderen 0-18 år med deres familier, og hvis de har efterværn, ser vi dem frem til de bliver 23 år. De fleste er i et gruppeforløb med andre børn, unge eller forældre, som befinder sig i lignende situationer, og nogle har et samtaleforløb med eller uden deres familiemedlemmer. 


Familiecenter Gormsvej tilbyder:

  • Familiebehandling
  • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
  • Gruppetilbud til børn og unge
  • Gruppetilbud til forældre
  • Akut kriseindsats

Hos Familiecenter Gormsvej skræddersyes tilbuddene til den enkelte. Der arbejdes dog primært gruppebaseret, hvorfor du skal være indstillet på at indgå i forløb, hvor andre børn, unge og familier kan deltage.

 

Åben Anonym Rådgivning

Åben Anonym Rådgivning