Velkommen til Samværshuset

Samværshuset henvender sig til børn og unge anbragt uden for eget hjem, samt deres biologiske familier og plejefamilier. Samværshuset faciliterer omgivelser, hvor forældre kan være sammen med deres børn enten med støttet eller overvåget samvær.

Samværshuset Kastelsvej

Samværshuset er til for at opnå størst mulig tryghed for barnet, og støtte forældre til at gennemføre og udvikle en relation mellem forældre og barn. Samværene bliver planlagt med udgangspunkt i den afgørelse, der er vedtaget i Børn og Unge forvaltningen og i samarbejde med forældrene.

Samværshuset arbejder med ca. 50-60 familier som deltager i samvær. Alle familier kommer på forskellige dage og tidspunkter og derfor vil man møde andre familier i husets fælleslokaler, dog har hver familie ALTID deres eget samværslokale.

Rammer:

I Samværshuset stræber vi altid efter at møde forældrene med en positiv og anerkendende tilgang og støtter dem i at være den bedste udgave af dem selv under samværet. Vi arbejder ud fra at skabe en tryg og genkendelig ramme for børnene, så de kan have de bedst mulige samvær. Det gør vi blandt andet ved at have faste samværskonsulenter på samværene og så vidt muligt holde samværene i det samme rum, når samværene foregår i samværshuset.

Under samværene er det muligt for familierne at tage drikkevarer og frugt, hjemmebagte boller med pålæg, kiks eller småkager. Det er ligeledes muligt for familierne selv at bage eller lave hjemmelavet hverdagsmad under samværene, efter forudgående aftale med konsulenten.

Samværsformer:

Samværshuset tilbyder forskellige former for støttet og overvåget samvær.

  • Overvåget samvær - Samværskonsulenten er tilstede og observerer alt, hvad der foregår.
  • Støttet samvær - Samværskonsulenten hjælper og støtter forældrene til at opnå eller udvikle kontakten til deres barn.
  • Beskyttende samvær med vilkår - Samværskonsulenten er tilstede i begyndelsen og i slutningen af samværet og kan tilkaldes, hvis der er behov for hjælp.

Desuden tilbyder samværshuset også medierende samarbejdssamtaler efter SEL § 54 stk. 2 og mere intensiv familiebehandling i form af hjemmebesøg i weekenden efter SEL § 52.3.3.

Åbningstider og ferieperioder:

Samværshuset har åbent fra kl. 9.00 til 19.00 hver dag hele året rundt.

På helligdage og i ferieperioder er der en deadline for hvornår samværene skal være planlagt. Dette af hensyn til de involverede i samværet.

Deadlines ser ud som nedenfor:

  • Vinterferie (uge 7+8) skal være planlagt i uge 2
  • Påske og store bededag skal være planlagt den 1.03
  • Pinse og Kristi himmelfart skal være planlagt den 1.05
  • Sommerferie skal være planlagt den 1.06
  • Efterårsferie skal være planlagt i uge 37
  • Jul og nytår skal være planlagt den 15.11

Omgivelserne og muligheder i samværshuset

Samværshuset er indrettet til samvær med legetøj og aktiviteter til børn i alle aldre og forskellige behov. Aktiviteter planlægges mellem forældre og samværskonsulent, samt ud fra barnets behov. Samværshuset er beliggende i et område med gode muligheder for gåture og aktiviteter. Samværshuset har et køkken med mulighed for bagning eller madlavning.  

I Samværshusets værksted kan der laves enkle ting i træ og der er mulighed for flere kreative aktiviteter; tegne, male, perler, modellervoks og meget mere. Derudover har Samværshuset en PlayStation 4, Wii, bordtennis, bordfodbold, air-hockey mm.   

Kontakt Samværshuset Kastelsvej

Kastelsvej 2B
4000 Roskilde

Alle dage

9-19

Adgang for barnevogn, kørestol mv.

Parkering: Ved P-pladsen Hedegade.